Başvuru Şartları

IAESTE aracılığıyla yapılacak stajlardaki ilgili şartlar ve ölçütler aşağıdaki gibi verilebilir: 

  1. Üniversitelerin Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakülteleri kapsamında bulunduğu dört yıllık lisans programlarına devam eden ve minimum 2. sınıf olan öğrenciler başvurabilir. 
  1. Stajın yaz tatili döneminde yapılması ve en az 4 hafta olması zorunludur. 
  1. Tüm staj derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler bu programa başvurabilir, ancak öncelik zorunlu stajı olan öğrencilere verilecektir.
  1. Staj yapılacak ülkeler ve firmalar, Yabancı Dil sınavından sonra belli olmaktadır. 
  1. Staj yapılan firmalar tarafından öğrencilere 2020 yılı için aylık  1200 TL’lik ücret verilecektir.
  1. Konaklama, yemek, uçak, vb. masraflar öğrencilerin kendilerine aittir. Bununla birlikte, konaklama yapılacak yerler, genellikle staj yapılacak ülkeler tarafından temin edilmekte olup, çoğunlukla uygun ücretli üniversite yurtları ve misafirhaneleri olmaktadır. 
  1. Sınavlara, akademik ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrenciler katılabilmektedir. 
  1. Sınavlar; İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde açılmaktadır. 
  1. Bir öğrenci, birden fazla yabancı dil için sınava girebilmektedir. Bu dillerin dışında ilaveten bir veya birkaç yabancı dili iyi derecede bilen öğrencilerin bunu kanıtlayan belgeleri, sınav listesine eklenmektedir. 
  1. Sınavlar, yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. 100 tam not üzerinden 70’den daha az puan alan öğrenci başarısız sayılmaktadır. Yabancı Dil Sınavında başarılı olan öğrencilerin Ağırlıklı Genel Ortalaması aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır: 

          %50 – Yabancı Dil Sınav Notu (Yazılı ve sözlü sınavlar eşit ağırlıklıdır.)

          %50 – Akademik Ortalama.


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin