Neden IAESTE

  • IAESTE stajyerleri, uluslararası niteliklere sahip, motivasyonu yüksek kalifiye insan gücüdür. Söz konusu öğrenciler, kendi üniversitelerinde sınav yapılarak seçildikleri için gerek akademik ortalama ve gerekse yabancı dil açısından üniversitelerinin en iyi öğrencileridir.
  • IAESTE aracılığıyla bir kurum, ihtiyaçları doğrultusunda yetenekli stajyerlere ulaşmaktadır. Kurumlar alacakları stajyerin sahip olması gereken nitelikleri, tecrübeleri, bilmesi gereken yabancı dilleri ve bilgisayar programlarını ayrıntılı bir şekilde belirterek görev tanımı yapmaktadırlar.
  • IAESTE, kurumların uluslararası tanıtımında önemli bir halkla ilişkiler hizmeti sunmaktadır. Stajyer kabul eden kuruluşların isimleri IAESTE tarafından başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada ifşa edilip yayınlanmaktadır.
  • Kurumunuzda kabul edeceğiniz her yabancı stajyer, BEÜ’de teknik öğrenim gören bir öğrenciye yurt dışında staj imkânı sağlayacaktır. Böylelikle, bir çeşit sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendi öğrencilerimize adeta burs olanağı sağlayarak, gelecekte daha fazla uluslararası tecrübeye sahip mühendisler yetiştirip Türk sanayisinin hizmetine sunmuş olacağız.
  • IAESTE sadece, zorunlu “Staj” dersinin bulunduğu dört yıllık teknik bölümlerin en az 2. sınıf öğrencilerini desteklemektedir. Bu kapsamda, ilgili stajın 15 Haziran – 01 Eylül tarihleri arasında en az 8 hafta (2 ay) yapılması gerekmektedir.
  • IAESTE Türkiye Merkez Ofisi, staj yapılan kurum tarafından öğrenciye aylık 850 TL ücret verilmesini öngörmüştür. Bununla birlikte; yemek, uçak, vize gibi diğer tüm ihtiyaçlar ve masraflar öğrencinin kendisi tarafından karşılanmaktadır. Konaklama ihtiyacı ise Üniversite Temsilciliğimiz tarafından giderilmektedir. Ayrıca, stajyeri gönderen ülke, stajyeri kazalara ve hastalıklara karşı kendisi sigortalamaktadır. Bununla ilgili olarak SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 11 Nisan 2012 tarih ve 5769217-6914450 sayılı yazısı uyarınca, yabancı stajyer kabul edecek kurumlara sigorta açısından herhangi bir yasal yükümlülük düşmemekte ve yabancı uyruklu stajyerlerden sigorta primi kesilmemektedir. Dolayısıyla, her bir stajyer için kurumunuzun üstleneceği tüm maliyet sadece (850 x 2 = 1700 TL) ile sınırlı kalacaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin